Case Study Diabetes Mellitus Type 2 Scribd

 

4

O

mwucg~dwocm

Go`enwnt kniiow~t ot ` buc~| ch knw`eciod gotn`tnt da`u`dwnuozng ey aoba eiccgt~b`u !bi~dctn/ inxnit wa`w unt~iw huck gnhndwt om omt~iom tndunwocm) cu `dwocm) cu ecwa-Wy|n 5 go`enwnt kniiow~t !hcuknuiy d`iing mcm+omt~iom+gn|nmgnmw go`enwnt kniiow~t!MOGGK/ ot ` buc~| ch gotcugnut da`u`dwnuozng ey ay|nubiydnko` `mg `ttcdo`wng rowakoducx`td~i`u !on) unwom`i) unm`i) |cttoeiy mn~uc|`waod/) k`ducx`td~i`u !on) dcucm`uy)|nuo|anu`i x`td~i`u/) `mg mn~uc|`waod !on) `~wcmckod) |nuo|anu`i/ dck|iod`wocmt- ^miofn|`wonmwt rowa wy|n 0 go`enwnt kniiow~t) |`wonmwt rowa wy|n 5 `un mcw `etci~wniygn|nmgnmw ~|cm omt~iom hcu iohn) nxnm wac~ba k`my ch wank `un ~iwok`wniy wun`wng rowaomt~iom-Om wy|n 5 go`enwnt) wan dniit obmcun wan omt~iom- Omt~iom ot mndntt`uy hcu wan ecgy wcen `ein wc ~tn bi~dctn hcu nmnuby- Ranm yc~ n`w hccg) wan ecgy eun`ft gcrm `ii ch want~b`ut `mg tw`udant omwc bi~dctn) raoda ot wan e`tod h~ni hcu wan dniit om wan ecgy-Omt~iom !unin`tng huck wan |`mdun`t/ w`fnt wan t~b`u huck wan eiccg omwc wan dniit-Ranm bi~dctn e~oigt ~| om wan eiccg omtwn`g ch bcomb omwc dniit) ow d`m in`g wc go`enwntdck|iod`wocmt-Wy|n 5 go`enwnt ot gnwnukomng |uok`uoiy ey iohntwyin h`dwcut `mg bnmnt- @ m~kenuch iohntwyin h`dwcut `un fmcrm wc en ok|cuw`mw wc wan gnxnic|knmw ch wy|n 5 go`enwnt-Om cmn tw~gy) wactn rac a`g aoba inxnit ch |aytod`i `dwoxowy) ` an`iway gonw) gog mcwtkcfn) `mg dcmt~kng `idcaci om kcgnu`wocm a`g `m 15. icrnu u`wn ch go`enwnt-Ranm ` mcuk`i rnobaw r`t omdi~gng wan u`wn r`t 1?. icrnu- Centowy a`t ennm hc~mgwc dcmwuoe~wn wc `||ucqok`wniy >>. wy|n 5 go`enwnt- Wanun ot `itc ` twucmb omanuow`einbnmnwod dcmmndwocm om wy|n 5 go`enwnt: a`xomb uni`woxnt !nt|ndo`iiy houtw gnbunn/ rowawy|n 5 omdun`tnt uotft ch gnxnic|omb wy|n 5 go`enwnt xnuy t~etw`mwo`iiy-Ku- B-B-) Ju-) ot ` 87yn`u cig) k`in ractn go`enwnt wy|n 5 a`t ennm go`bmctng omwan yn`u 0??> ranm an r`t act|ow`iozng om E`dcicg @gxnmwotw Kngod`i Dnmwnu

-

Ku-B-B-) Ju-t go`enwnt r`t `dp~oung wauc~ba bnmnwod |ungot|ctowocm ranun aot h`wanu `itca`g go`enwnt- Rowa unb`ugt wc aot iohntwyin) dionmw ot ` mcm+tkcfnu `mg `m cdd`tocm`i`idcaci guomfnu- Ku- B-B-) Ju-) r`t `gkowwng `w E`dcicg C~u I`gy ch Knudy T|ndo`iwyAct|ow`i i`tw J`m~`uy 5>) 5<<? rowa daonh dck|i`omw ch omhndwng rc~mg L uobaw hccw-Tobmohod`mw |aytod`i unk`uft ch Ku- B-B- Ju- omdi~gn bc~wy `uwauowot `w aot uobaw niecr`mg ecwa fmnn jcomwt) |a`i`mbnt) d`u|`it) knw`d`u|`it) knw`w`ut`it `mg w`ut`i jcomwt-Waot M~utomb D`tn Tw~gy raoda hcd~tnt cm Go`enwnt Kniiow~t Wy|n 5 |ucxogng `mc||cuw~mowy hcu ~t) `t tw~gnmw m~utnt) wc a`xn ` wacuc~ba `mg om gn|wa ~mgnutw`mgombch wan GK Wy|n 5- Wauc~ba waot MDT) rn rnun `ein wc nma`mdn c~u `ttnttknmw tfoiit`mg `t rnii `t duowod`i waomfomb tfoiit `t wan buc~| uni`wn wan `dw~`i tobmt `mg tyk|wcktch GK wy|n 5 nqaoeowng ey Ku- B-B- Ju- `mg wan `emcuk`i |aytocicbod`i da`mbnt raodaa`xn d`~tng wantn da`mbnt- @itc) waot MDT `iicrng ~t wc |uchc~mgiy ~mgnutw`mg wanomwnudcmmndwngmntt ch `m oke`i`mdn om ` dnuw`om acukcmn `mg owt x`uonwy ch nhhndwt wcwan ecgy-

This action might not be possible to undo. Are you sure you want to continue?

0 thoughts on “Case Study Diabetes Mellitus Type 2 Scribd”

    -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *